Prírode blízke obhospodarovanie je budúcnosťou lesníctva

Lesy obhospodarované prírode blízkym spôsobom sú odolnejšie voči extrémnym výkyvom počasia, voči prirodzeným škodcom a navyše neustále plnia aj estetickú funkciu. Podnik LESY Slovenskej republiky plánuje postupne zvýšiť výmeru lesov obhospodarovaných týmto spôsobom takmer trojnásobne na približne 150.000 hektárov. V utorok 12. septembra na Lesníckom dni v Smolníckej osade zameranom na prírode blízke obhospodarovanie lesa, odhalia lesníci pamätník priekopníkovi výberkového hospodárenia na Slovensku Ladislavovi Alcnauerovi.
Práve lesy v okolí Smolníckej osady, kde Ladislav Alcnauer dlhé roky pôsobil, sú s výmerou 2130 ha najväčším a najstarším objektom Pro Silva na Slovensku. Cieľom prírode blízkeho obhospodarovania lesa je vypestovať rôznoveký, viacvrstový, zmiešaný lesný porast, ktorý je odolnejší voči prírodným kalamitám a škodcom. Vedľajším efektom je obmedzenie výmery holín po dorube pri podrastovom spôsobe hospodárstva, ktorý si laici často mýlia s holorubom. Pri prírode blízkom hospodárení nikdy nevzniknú prázdne plochy s malými stromčekmi, naopak, aj po ťažbe vždy je na plochách zostáva odrastený zabezpečený les v rôznych štádiách rastu a veku. Vhodnými plochami na takéto obhospodarovanie sú lesné porasty s menšou svahovitosťou, hustou sieťou lesných ciest a pôvodnými druhmi drevín.
Jednou z možností uplatňovania prírode blízke obhospodarovanie lesov je výberkový spôsob hospodárenia, ktorý počas svojho života presadzoval Ladislav Alcnauer.
„Príroda odhaľuje svoje tajomstvá len tomu, kto sa pozerá, počúva, pozoruje, premýšľa a hľadá súvislosti,“ citoval často Alcnauer nestora slovenského lesníctva Jozefa Dekreta Matejovie. A celý jeho profesijný život bol poznačený touto myšlienkou.
Ladislav Alcnauer vyštudoval Strednú lesnícku technickú školu Jozefa Dekreta Matejovie v Liptovskom Hrádku. Po maturite v roku 1966 nastúpil k štátnym lesom, kde vo funkcii lesníka/ vedúceho lesného obvodu pracoval na lesných správach v Gelnici, Mníšku nad Hnilcom a Smolníckej osade. Za svoju cieľavedomú a zanietenú prácu pri propagácii prírode blízkeho obhospodarovania lesa sa stal v roku 2008 prvým laureátom Ceny J.D. Matejovie.
Slávnostné odhalenie pamätníku sa uskutoční o 12:15 na trase Lesníckeho náučného chodníka Smolnícka osada.