Výstava GUSTÁV LEHOCKÝ ... pre vedu a generácie...

Výstava GUSTÁV LEHOCKÝ ... pre vedu a generácie...

Výstava venovaná 110. výročiu narodenia zvolenského učiteľa, regionálneho zberateľa a archeológa

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene pripravuje na jesenné obdobie krátkodobú výstavu venovanú významnému zvolenskému rodákovi. Výstava  vzniká pod autorskou taktovkou dcéry Gustáva Lehockého - Mgr. Zory Myslivcovej v spolupráci s múzeom, mestom Zvolen a Združením Borová hora, pod záštitou primátorky Lenky Balkovičovej.

Gustáv Lehocký sa narodil v remeselníckej rodine 18. 8. 1908. Detstvo prežil v posledných rokoch monarchie, junácke roky počas vzniku Československej republiky. Vyštudoval na Štátnom koedukačnom ústave v Leviciach a pôsobil ako pedagóg vo Veľkej Slatine (dnes Zvolenskej Slatine) a Môťovej. Stál pri tvorbe prvej výstavy zvolenského Mestského múzea venovanej  700. výročiu mesta v roku 1944. Vytrvalo a obetavo pracoval ako učiteľ a v povojnovom období sa venoval obnove kultúrneho života mesta. Bol kronikárom mesta, regionálnym historiografom, externým pracovníkom Archeologického ústavu SAV v Nitre, lokálpatriotom, zberateľom a ochrancom kultúrneho dedičstva. Zomrel vo veku 81 rokov 12. 1. 1989.

Názov výstavy v sebe nesie celoživotné krédo, ktoré sprevádzalo Lehockého osvetovú činnosť vo všetkých jeho aktivitách. Návštevníci uvidia autentické predmety približujúce dielo a životný príbeh Gustáva Lehockého, množstvo fotografií a výber najdôležitejších artefaktov z jeho výskumného a pracovného života.

Autor výstavy:      Mgr. Zora Myslivcová

Organizátori:        LESY Slovenskej republiky, Lesnícke a drevárske múzeum

                              mesto Zvolen

                              Združenie Borová hora   

Trvanie výstavy:   6. 9. 2018 – 19. 10. 2018

Námestie SNP 22/33, Zvolen

pondelok – piatok 08:00 – 17:00 hod.

Vstupné podľa platného cenníka na: www.ldmzvolen.sk

Tlačová správa (PDF, 620 kB)