ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE S LESMI SLOVENSKEJ REBUBLIKY

                                                                     ZBER ŠÍPOK SPOLOČNE S LESMI SLOVENSKEJ REBUBLIKY

  • Prvý ročník netradičného projektu zberu šípok už pozná svojich výhercov.

  • Žiaci materských a základných škôl prekvapili svojou účasťou. Do projektu sa zapojilo 1991 žiakov a nazbierali 3266 kg šípok.

  • Odmeny víťaznej triede a poukaz na dvojdňový pobyt odovzdal Marian Staník, generálny riaditeľ LESOV SR....

            Zámerom projektu bol nielen zber šípkových plodov, ale aj možnosť pomôcť z pozície žiakov finančne svojej škole na zakúpenie pomôcok, ktoré umožnia pútavejšie a poučnejšie vyučovanie. V neposlednom rade cieľom bolo zamerať pozornosť mladších vekových kategórií na les ako unikátny, najzložitejší a najrozmanitejší suchozemský  ekosystém, ktorý je jedným z najcennejších bohatstiev aké ľudstvo má.

            Súťažný projekt Zber šípok spoločne s LESMI Slovenskej republiky prebiehal viac ako mesiac na území štyroch odštepných závodov OZ Slovenská Ľupča, OZ Liptovský Hrádok, OZ Čierny Balog, OZ Beňuš a dňa 23.10.2017 bol ukončený zber šípkových plodov.

„Žiaci materských  a základných škôl na strednom Slovensku prekvapili v prvom ročníku súťažného projektu nielen čo sa týka množstva zapojených žiakov. Pri počte 1991 zapojených žiakov bolo vyzbieraných 3266 kg šípkových plodov,“ hovorí Marian Staník, generálny riaditeľ štátneho podniku LESY Slovenskej republiky.

            Najlepším kolektívom sa stali žiaci 3.A Evanjelickej základnej školy biskupa Jura Janošku z Liptovského Mikuláša, ktorí vďaka 142 kg vyzbieraných šípkových plodov absolvujú dvojdňový pobyt v Poľovníckom zámku Antostál. Najlepším jednotlivcom celého projektu sa stal žiak víťaznej triedy Peter Piovarči, ktorý priniesol takmer 68 kg šípkových plodov. Druhou najlepšou  triedou je 6.A zo Základnej školy s materskou školou Liptovská Lúžna, ktorí priniesli 100 kg a získali poukaz na jednodňovú návštevu Zubrej obory v Topoľčiankach. Tretia najlepšia trieda  je 5.A zo Základnej školy s materskou školou Liptovská Lúžna, priniesli 84 kg a za odmenu navštívia v rámci jedného dňa Skanzen vo Vydrovej doline. Triedy získali okrem zážitkovej odmeny aj vecné ceny a aktivity lesnej pedagogiky vo svojej škole.

„Na základe prísľubu zo strany LESOV Slovenskej republiky, budú ocenené aj triedy na 4.,5., a 6. mieste aktivitami lesnej pedagogiky vo svojej škole a rovnako aj šesť najlepších jednotlivcov dostane vecné ceny. Nezabúdajúc na všetkých jednotlivcov každý účastník súťažného projektu Zber šípok spoločne s LESMI Slovenskej republiky získa ako odmenu náramok na ruku na pamiatku,“ dodáva Staník na záver.