Stanovisko štátneho podniku LESY SR

Stanovisko štátneho podniku LESY Slovenskej republiky k hospodáreniu v okolí riečky Vydrica