Zámeny pozemkov - zverejnenie

Zámeny pozemkov - zverejnenie

LESY Slovenskej republiky, š. p. v zmysle Smernice Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 2391/2017-700 zverejňujú informáciu o pripravovanom uzatvorení zámennej zmluvy

Informácia o pripravovanom uzatvorení zámennej zmluvy Horné Orešany.pdf