Pro Silva Slovakia na návšteve v Českej republike 2018

LESY SR, š.p. v spolupráci s Pro Silva Slovakia zorganizovali študijnú cestu slovenských lesníkov do Českej republiky a s cieľom sprostredkovať  35 účastníkom z LESOV SR a 12 zástupcom neštátnych subjektov, v prevažnej miere pôsobiacich priamo na pozíciách spojených s riadením a usmerňovaním realizácie prác v porastoch Pro Silva, hospodárenie v demonštračných objektoch, ktoré vytvorili a obhospodarujú zástupcovia partnerskej organizácie Pro Silva Bohemica. Študijná cesta sa konala v dňoch 23.-25.5.2018, pričom  českí kolegovia pripravili zaujímavý 3-dňový odborný program, ktorým odprezentovali výsledky svojej práce pri pretváraní lesa vekových tried na les trvalo tvorivý. 

Odborný článok k akcii bude publikovaný v časopise Les Letokruhy.
Fotogalériu z akcie nájdete kliknutím.
Videoprezentáciu zo študijnej cesty nájdete kliknutím.