Náučný chodník cez objekt Pro Silva na Smolníckej Osade

Pribudol deviaty LNCH

Scéna pre lesnícku virtuozitu

Ján MIČOVSKÝ

972 650 hektárov lesa spravovaného naším podnikom1) je nepochybne najväčším pracoviskom v štáte. Pretkané je tisíckami kilometrov lesných ciest, zvážnic, liniek... A dnes už aj lesníckymi náučnými chodníkmi. Ich dĺžka je síce zanedbateľná, význam však určite nie. Práve na nich môže návštevník – neraz náš zápalistý kritik - spoznávať hodnotu a ciele lesníkovej práce. V minulom dvojčísle sme predstavili najnovší „chodníkový“ prírastok na Teplom Vrchu s poradovým číslom osem. Poradie stále platí, prívlastok „najnovší“ už nie! Stalo sa tak v dôsledku iniciatívy kolegov z OZ Košice, ktorí sa jedinečné a odbornej verejnosti dobre známe výberkové lesy v okolí Smolníka rozhodli ponúknuť aj ostatným návštevníkom ako hlavný exponát nového lesníckeho náučného chodníka (LNCH).

Spolupráca lesníkov a energetikov

Autorstvo myšlienky i projektu chodníka patrí pracovníkom LS Margecany Ladislavovi Alcnauerovi, Konštantínovi Gedeonovi, Márii Oberhauserovej a Františkovi Pisarčíkovi. To, že sa realizácia ich zámeru podarila v rekordne krátkom čase je výsledkom ojedinelej spolupráce. Východoslovenská energetika, a.s., Košice mala záujem podporiť projekt, ktorý by deklaroval jej uvážlivý prístup k životnému prostrediu. Potom ako sa energetici zoznámili so zámerom Košičanov bolo už ich rozhodnutie rýchle a jednoznačné. Projekt však „odklepli“ s  podmienkou – ich účasť sa nesmie obmedziť len na finančnú podporu, ale musia mať možnosť priamo sa podieľať na budovaní LNCH. A stalo sa! Dokonca v tempe mierne strhujúcom. Pracovníci VSE, a.s. a LESOV SR, š.p. odpracovali spoločne v priebehu júla pri budovaní LNCH Smolnícka Osada stovky brigádnických hodín. Chodník tak mohol byť 4. augusta 2006 pripravený prijať prvých návštevníkov.

Deň D

Domáci vyberajú pre slávnostné otvorenie útulnú lokalitu Tri Duby na ktorej vejú zástavy LSR a VSE. Prítomných je nečakane veľa zástupcov médií. Nechýbajú ani predstavitelia okolitých mestských a obecných lesov, ŠL TANAPu, štátnej správy, milo prekvapí aj príchod košického primátora Františka Knapíka. Po slávnostných lesniciach sa slova ujíma zástupca generálneho riaditeľstva LSR Rudolf Bruchánik. Opisuje mimoriadnu hodnotu územia na ktorom sa dá hospodáriť efektívne a zároveň citlivo. Ocení tvorcov chodníka a poďakuje za podporu Východoslovenskej energetike. Slová predsedu predstavenstva tejto spoločnosti a zároveň jej  generálneho riaditeľa Norberta Schurmanna pôsobia aj v podaní tlmočníka prirodzene. Vzdáva osobný hold hodnotám lesa a vyjadruje úprimnú radosť z diela, ktoré vzniklo aj zásluhou energetikov. Program pokračuje „svetovou premiérou“ eko-scénky v ktorej deti zo ZŠ v Helcmanovciach vtipne glosujú konzumný prístup časti verejnosti k prírode. Ešte pred prestrihnutím symbolickej pásky Mária Oberhauserová a Františk Pisarčík zaspomínajú na históriu vzniku chodníka.

Sila osobnosti

Na trase čaká šestnásť zastávok. Premiérovú exkurziu do tajov výberkového lesa vedie tunajší lesník Ladislav Alcnauer. Váha jeho slov pramení z hlbokého presvedčenia o zmysle práce, ktorú s kolegami dlhodobo vykonáva. Či - ako zvykne sám hovoriť – z toho čo ich tu samotný les naučil. Magickú silu jeho výkladu akoby potvrdzovala aj vytrvalosť novinárov, ktorých kamery a mikrofóny sa počas pochôdzky od neho odvracajú len zriedka.. Ladislav Alcnauer ich však vo svojom zápale veľmi nevníma. Z tohto skromného človeka vyžaruje lesnícka múdrosť a oddanosť práci. A prítomní to cítia...

Prípitok primátora

Záverečné zhodnotenie patrí Jaroslavovi Jakubčinovi, vedúcemu lesníckej výroby košického závodu. O slávnostný prípitok požiadajú organizátori košického primátora, povolaním lesníka: „Napriek tomu, že mesto Košice nemá priamu zásluhu na tomto dni, ďakujem vám zaň. Vidím v ňom isté zavŕšenie dlhoročnej práce mnohých mojich kolegov. A som rád, že v blízkosti Košíc pribudlo dielo, ktoré zmysel tejto práce potvrdzuje takýmto krásnym spôsobom...“

Výberkový hospodársky spôsob umožňuje rozvinúť lesnícku virtuozitu do nádhernej symbiózy človeka a prírody. Je zrejmé, že lesnícky náučný chodník našich kolegov z OZ Košice je výsledkom práve takejto virtuozity. Určite aj preto vyznel tento deň tak prirodzene. Jeho lakonické hodnotenie by mohlo znieť takto: Výnimočná pohoda vo výnimočnom lese. A – s výnimočnými ľuďmi...

1) Tento údaj zahrňuje k 30.6.2006 lesy štátne, lesy neštátne neodovzdané a lesy prenajaté od neštátnych subjektov.

Foto: Jaroslav Jakubčin

 

Ladislav Alcnauer v zajatí novinárov

    Hlavní návštevníci

(prevzaté z Lesníka 9/2006)