Lesnícky deň 2010 na ML Košice k nákladovému pestovaniu lesa

Dňa 16. septembra 2010 sa na pôde Mestských lesov Košice, a.s. uskutočnil lesnícky deň Pro Silva - seminár k nákladovému pestovaniu v bukových porastov v záverečnej fáze ich pestovania. Zúčastnilo sa ho 60 lesníkov prevažne z regiónu východného Slovenska, zo štátnej správy, z neštátnych lesníckych organizácií ako aj štátneho podniku LSR. Odborným garantom a sprievodcom lesníckeho dňa bol prof. Saniga z LF TU vo Zvolene. Cieľ a obsah lesníckeho dňa bol  zameraný na problematiku záveru pestovno-ekonomického hodnotenia produkčného procesu bukových porastov a načasovania resp. stanovenia sily a druhu pestovných opatrení, ktoré sú používané v plusovej fáze porastov, tzn. vo veku, kedy stromy, ktoré vyberáme z porastu sú nákladovo efektívne. Účastníci seminára živo diskutovali k problematike a hlavne k intenzite a spôsobu vykonávania zásahov, ktoré boli prezentované na jednoltivých exkurzných zastaveniach.

Exkurzný sprievodca k podujatiu je k dispozícii kliknutím.