Lesnícky deň na OZ Prešov 2014

Dňa 29.5.2014 sa na OZ Prešov, LS Hanušovce uskutočnil Lesnícky deň Pro Silva, organizovaný pri príležitosti 25.výročia hnutia Pro Silva v Európe a na Slovensku. Základnou témou bolo Zvyšovanie efektívnosti hospodárenia v listnatých porastoch uplatňovaním prírode blízkych postupov. Terénne ukážky prírode blízkeho obhospodarovania lesa boli pripravené v objekte Pro SIlva Královčík. Na lesníckom dni sa zúčastnilo celkom 75 účastníkov z regiónu východného Slovenska, okrem zamestnancov LSR, š.p. tiež zástupcovia štátnej správy LH, školských lesov a neštátnych subjektov. 

Exkurzného sprievodcu lesníckym dňom otvoríte kliknutím.