Lesnícky deň na Počúvadle, OZ Levice v r.2003

 

 

 

prezentácia objektu Pro Silva na Počúvadle

Dňa 11. septembra 2003 sa v prekrásnom okolí Počúvadielskeho jazera konal regionálny lesníícky deň Pro Silva, na ktorom sa zúčastnilo asi 50 pracovníkov Lesov SR, š.p. z Odštepných závodov stredného a južného Slovenska. Bol posledným v sérii troch regionálnych podujatí, ktoré sa konali v roku 2003 (okrem toho na OZ Beňuš a OZ Smolenice). OZ Levice, ktorý v druhej polovici 90.rokov zorganizoval niekoľko celoslovenských akcií a bol vlastne priekopníkom a iniciátorom stretnutí k prírode blízkemu obhospodarovaniu lesa, sa i tento raz zhostil svojej úlohy nad očakávanie. Účastníkom boli prezentované objekty okolo Počúvadielskeho jazera, ktoré sú vynikajúcou ukážkou spojenia hospodárskej a mimoprodukčných funkcií lesa.