Lesnícky deň Pro Silva 2007 na LS Zákamenné

Dňa 2.10.2007 sa na OZ Námestovo, LS Zákamenné uskutočnil lesnícky deň Pro Silva Slovakia za účasti 57 pracovníkov lesníckej prevádzky zo štátnych lesov (OZ Námestovo, OZ Beňuš, OZ L.Hrádok, OZ Kriváň, OZ Čadca, OZ Prievidza, OZ P.Bystrica, OZ Čierny Balog, OZ Žilina, OZ Slov.Ľupča), zástupcov neštátnych lesov a pracovníkov lesníckej fakulty TU vo Zvolene na čele s prof. Sanigom, ktorý bol odborným garantom celého dňa. Hlavnou témou programu bola prebudova smrekových monokultúr lesa vekových tried na les obhospodarovaný v zmysle zásad hnutia Pro Silva. Účastníci lesníckeho dňa mali možnosť priamo v teréne prakticky rozdiskutovať ďalšiu výchovu smrekových mladín výrazne poškodených snehovou kalamitou, ďalšou ukážkou bola prebudova lesa vekových tried na výberkový les pomocou existujúceho porastu a celý deň vyvrcholil v obnovných porastoch objektu Pro Silva Tanečník, kde bola odprezentovaná obnova týchto porastov, pri ktorej kritériom rubnej zrelosti je uplatňovaná cieľová hrúbka. Pre každého účastníka bol v elektronickej podobe spracovaný materiál o pôvodnom jedľobukovom prírodnom lese, ktorého priestorová výstavba a pôvodné drevinové zloženie tvoria návod pre OLH pri uplatňovaní pestovných metód v procese prebudovy prevážne smrekových monokultúr, ktoré sú v súčastnosti na mnohých miestach Slovenska na pokraji svojho rozpadu.

Exkurzný sprievodca Lesníckym dňom