Ukážky prírode blízkych postupov v prebierkach na VšLP Zvolen r.2012

S cieľom prezentovať teoretické a praktické skúsenosti v oblasti zisťovania stavu lesa a návrhu plánu hospodárskych opatrení pri vyhotovovaní PSL sa 24. mája 2012 na VšLP TU Zvolen uskutočnilo stretnutie domácich pracovníkov lesníckej prevádzky, metodikov hospodárskej úpravy lesa, štátnej správy a vyhotovovateľov PSL. Ukážky bol pripravené v 3 bukových porastoch, pričom každú ukážku tvorili 3 skusné plochy s vyznačeným a vyťaženým zásahom na porovnanie stavu lesa pred a po prebierke. Ukážky poskytli veľmi zaujímavé podnety, preto sa uvedená akcia zopakovala 12. júna aj aj pre pracovníkov 6 Odštepných závodov štátneho podniku LSR. Bližšie informácie získate kliknutím.

Exkurzný sprievodca lesníckym dňom je dostupný k sekcii Odborné príspevky, prezentácie.

Fotogalériu k lesníckemu dňu otvoríte kliknutím