Návšteva českých lesníkov na OZ Námestovo 2017

Dňa  17.5.2017 sa uskutočnila exkurzná návšteva pracovníkov LS Frýdek Místek vedená lesným správcom Ing.Pekom, za účasti všetkých revírnikov LS, na OZ Námestovo, LS Paráč. Počas dňa boli účastníci teoreticky aj prakticky oboznámení s koncepciou prebudovy smrečín na LS Paráč v jednotlivých rastových fázach na konkrétnych lesných porastoch . V závere dňa si účastníci vymenili skúsenosti v praktickej ochrane lesa, nakoľko územie severnej Moravy je zasiahnuté rozsiahlym, na niektorých miestach už nekontrolovaným rozpadom smrečín.