Návšteva v ČR pri príležitosti 20 rokov Pro Silva Bohemica

V dňoch 23. až 24.apríla 2015 sa zástupcovia Pro Silva Slovakia zúčastnili na slávnostnom výročnom zasadnutí Pro Silva Bohemica pri príležitosti 20. výročia založenia českej pobočky európskeho hnutia Pro Silva. Zdravicu v mene predsedu Pro Silva Slovakia predniesol Ing. Mikuš v ktorej vyzdvihol rastúci význam tohto hnutia , ktorého základné princípy tvoria nezastupiteľnú úlohu pri obhospodarovaní lesných porastov prírode blízkym spôsobom. Historický vývoj a aktuálny stav uplatňovania zásad hnutia Pro Silva v štátnom podniku Lesy SR š. p. prezentoval Ing. Dendys. Okrem týchto príspevkov bola veľmi zaujímavá prezentácia zástupcu Pro Silva z Nemecka Ing. Pommera o 25.ročnom prírode blízkom hospodárení na LS Einbenstock, v ktorom dominuje „ zaplavenie smrekových porastov jedľou" a precízny spôsob redukcie zveri v rámci organizácie poľovného hospodárenia. Na záver zasadnutia bola prijatá tzv. Brnenská výzva pre podporu nerúbaňového systému hospodárenia.
Súčasťou osláv bola aj praktická terénna ukážka prebudovy rúbaňových spôsobov hospodárenia na výberkový spôsob v demonštračnom objekte Klepačov na ŠLP Křtiny.