Návšteva francúzskych lesníkov 2017

V dňoch 9.-14.10.2017 absolvovala  26-členná skupina vlastníkov lesov Syndicat Mixte des Monts de la Madeleine odbornú exkurziu v slovenských lesoch, ktorú jej sprostredkoval Prof. Saniga z TU Zvolen. Počas exkurzie mali možnosť oboznámiť sa s problematikou priebehu prírodných procesov vo vybraných pralesoch (Badínsky a Dobročský prales), so spôsobom obhospodarovania smrekových výberkových  lesov v demonštračnom objekte Pro Silva na Donovaloch (OZ Liptovský Hrádok), s rekonštrukciou rozpadajúcich sa smrekových lesov na LS Parač (OZ Námestovo) a s hospodárením v mozaikových dubových porastoch vo  VšLP TU Zvolen.