Návšteva francúzskych lesníkov v r. 2013

V júli 2013 navštívila skupina 22 francúzskych lesníkov LS Duchonka, OZ Prievidza za účelom oboznámenia sa s prírode blízkym obhospodarovaním lesa v objektoch Pro SIlva Kulháň a Stará huť. Odborný výklad k problematike zabezpečoval vedúci LS Duchonka Ing. Dušan Mikuš. Témou ukážok bolo:
- Obhospodarovanie zmiešaných listnatých porastov
- Obnova duba – Zlatnícka brána. Porovnanie rúbaňového a skupinového podrastového hospodárenia (Urbár a Lesy SR)
- Budovanie trvalo viac etážových porastov
- Hodnotové prírastkové hospodárstvo v dubových porastoch
- Prebudova rovnovekých listnatých porastov.