Návšteva nemeckých lesníkov v r. 2014

V júni 2014 navštívila skupina 40 lesníkov z Nemecka- spolkového štátu Brandenburgsko (Brandenburgischer Forstverein) OZ Prievidza, LS Duchonka  za účelom oboznámenia sa s prírode blízkym pestovaním lesa na Slovensku, konkrétne v objektoch Pro Silva na LC Kulháň. Odborného sprievodcu po ukážkach prírode blízkeho hospodárenia robil vedúci LS Duchonka Ing. Dušan Mikuš. Zameranie ukážok:
- Propagácia, zmysel a význam hnutia PRO SILVA
- Prírode blízke obhospodarovanie lesa v praxi
- Pozorovanie zákonitostí a procesov v prírodnej rezervácií Kulhánske duby
- Obnova bukových porastov s predĺženou obnovnou dobou
- Intenzívna výchova listnatých porastov – tvorba štruktúrovaných lesov.