Návšteva poľských lesníkov v r.2006

O historickej návšteve poľských lesníkov na Slovensku
Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť
Lucia HANKOVÁ

Na základe dlhodobej spolupráce medzi štátnymi podnikmi LESY SR a Lasy Państwowe v Polsce nás v októbri tohto roku navštívilo štyridsať lesníkov z Poľska. Mala som tú česť byť organizačným garantom v histórií LESY SR, š.p. prvej takejto početnej medzinárodnej návštevy. Program pobytu sme cielene orientovali na priblíženie problematiky obhospodarovania lesa v rozmanitých podmienkach LESY SR, š.p.
Na úvod predstavil hosťom LESY SR, š.p. Banská Bystrica vedúci Odboru usmerňovania lesníckych činností Ing. Ján Švančara. Pokračovali sme prezentáciou vedúceho lesníckej výroby OZ Sobrance Ing. Martina Kráľa o obhospodarovaní bukových porastov v podmienkach tohto závodu.
Nasledujúci deň sme absolvovali prehliadku Kokošovskej dubiny na OZ Prešov, kde sa nám venoval vedúci lesníckej výroby Ing. Pavol Mikluš. Spolu s vedúcim obchodu a logistiky OZ Košice Ing. Františkom Mižákom sme pokračovali ukážkami výberkového lesa v objekte Pro Silva na Smolníckej Hute. V závere dňa nás ešte čakala prezentácia vedúceho lesníckej výroby Ing. Ota Fehéra o poľovníctve na OZ Rožňava.
Počas tretieho dňa sme si prezreli Dobročský prales spolu s odborným výkladom vedúceho obchodu a logistiky na OZ Čierny Balog Ing. Borisa Pekaroviča a pestovateľa Ing. Stanislava Kmeca. Najdojímavejším okamihom sa stala zastávka v Lesníckom skanzene, kde si kolegovia z poľských štátnych lesov kvetmi vyrezanými z lipového dreva uctili obete lesa na symbolickom cintoríne pod nápisom „Večne im spievajú lesy“. Pobyt v ihličnatých lokalitách sme ukončili prehliadkou kalamity v Nízkych Tatrách, počas odbornej prednášky pestovateľa Zdenka Citterberga a Ing. Milana Kleschta z OZ Beňuš. Vďaka nádhernému jesennému počasiu, ktoré nás sprevádzalo počas celého pobytu, sa nám podarilo pozrieť sa na rozľahlú časť Slovenska priamo z Kráľovej hole.
Pri otázke: „Čo sa vám z prezentovaného programu najviac páčilo?“ zhodne všetci odpovedali: „Najväčší úspech zožala prezentácia po poľsky povedané „fachovca“ lesníka Alznauera na Smolníckej Hute, čaro Dobročského pralesa a ako ináč, ochutnávka Tokajského vína v pravých tufových pivniciach Malej Trne“.
Slávnostnú večeru pri zvuku autentickej hudby z Horehronia ukončil rozvojovo-technický riaditeľ Ing. Ján Štefánik slovami nádeje na opakovanie výmenných pobytov, ktoré rozšíria horizonty nášho každodenného myslenia. O tom, že spolupráca úspešne pokračuje, netreba pochybovať. Len prednedávnom bola štyridsiatka slovenských lesníkov spoznávať poľské štátne lesy. Veď nie nadarmo sa hovorí: „Lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť.“