Návšteva poľských lesníkov v r. 2017

V dňoch 29.4 - 3.5.2017 sa uskutočnila odborná exkurzia 11 vybratých lesníkov z Lasov Państwowých z Poľska vedených Ing. Danielom Lemke v lesoch Slovenska, konkrétne na Obecných lesoch Stará Myjava, na Mestských  lesoch Lesotur Stará Turá, a na LS Duchonka (OZ Prievidza). Spoločnou problematikou, ktorá zaujímala poľských lesníkov a ktorú na uvedených exkurzných miestach prezentovali ich zástupcovia (Ing. Pavol Konečný, Ing. Ivan Ďurec a Ing. Dušan Mikuš)  boli príklady výchovy a obnovy dubových  porastov, ukážky prírode blízkeho hospodárenia v objektoch Pro Silva, prebudova porastov na trvalo viacetážové lesy ako aj ďalšia problematika, spojená s obhospodarovaním dubových porastov (choroby, škodcovia, spôsoby ochrany).