Návšteva Pro Silva z Talianska v r.2003

V septembri 2003 navštívili našu krajinu zástupcovia Pro Silva Taliansko pod vedením jej predsedu p.Alessandra Wolynskeho. Cieľom ich exkurzie bolo predovšetkým spoznávanie prírodných lesov a pralesov. Postupne navštívili naše pralesy a prírodné rezervácie Zadná Poľana, Havešová, Stužica a Dobroč.