Seminár k prírode blízkemu lesníctvu

V dňoch 14.-19.októbra 2003 zorganizoval Lesnícky výskumný ústav vo Zvolene medzinárodný seminár k problematike prírode blízkeho lesníctva. Seminár sa uskutočnil pod záštitou spoločnej komisie FAO/ECE/ILO pre lesnícke technológie a manažment a v spolupráci s IUFRO. Súbor odborných referátov zo seminára (v anglickom jazyku) nájdete na http://www.unece.org/trade/timber/docs/jc-sem/sem-57/sem-57.htm