Školenie OLH na OZ Prievidza

Dňa 29.11.2005 zorganizoval OZ Prievidza školenie, ktoré sa uskutočnilo na LS Duchonka. Zúčastnili sa ho vedúci a pestovatelia LS, odborní lesní hospodári. Odborným garantom podujatia bol vedúci LS Ing. Dušan Mikuš. Cieľom školenia bolo sprostredkovať zúčastneným kolegom z ostatných LS ukážky neceloplošnej výchovy mladín, intenzívnych prebierkových zásahov, metódu cieľových stromov vo výchove prebierkami, skupinovitý clonný rub, vyznačovanie a podporu kmeňov mimoriadnej kvality. 

Fotogaléria zo školenie k nahliadnutiu kliknutím