Kolektív LS Paráč navrhuje riešenie pre odumierajúce smrečiny

Kolektív pracovníkov LS Paráč, OZ Námestovo spracoval rozsiahly materiál, v ktorom navrhuje pestovateľské opatrenia vo väzbe na odumierajúce smrekové porasty. Toto riešenie je jedinečné hlavne tým, že doteraz sa pozornosť lesníkov zameriava len na spomalenie rozpadu dospelých smrečín ochrannými a obrannými opatreniami, pričom lesníci na Paráči vidia ďalej a svojimi pestovateľskými opatreniami chcú nepriaznivý stav smrečín posunúť k novej kvalite. Ich strategickým cieľom je praktická realizácia prírode blízkeho hospodárenia na princípe zabezpečenia trvalosti lesa v jeho hrúbkovej a výškovej diferencovanosti, princípe tvorby zmiešaných porastov a princípe prirodzenej obnovy lesa.
Materiál dávame do pozornosti všetkým lesníkom, ktorí zápasia s odumieraním smrečín a vyzývame ich na diskusiu k navrhovaném riešeniu ako aj k celej problematike zabezpečenia stabilných produkčných lesov na holinách, ktoré vznikajú a vzniknú po rozpadnutých smrekových porastoch.

Materiál "Prírode blízke obhospodarovanie lesa na LS Paráč vo väzbe na novodobé odumieranie smrečín", ktorý vypracoval koletív LS Paráč najdete kliknutím