Lesnícky deň Pro Silva 2007 zorganizovali ML Košice

Mestské lesy Košice a.s. sa prvý krát pripojili k myšlienkam prírode blízkeho lesného hospodárstva v roku 2000. Realizácia týchto zásad pri obnove porastov má kladný dopad nielen na lesné spoločenstvá, ale zároveň je dobrou reklamou resp. obhajobou našej odbornej práce.
Mestské lesy v spolupráci s organizáciou Pro Silva Slovakia pripravili Lesnícky deň Pro Silva na území LS Črmel dňa 18.9.2007. Exkurzný sprievodca lesníckym dňom je k dispozícii vo vnútri textu
Mestské lesy Košice a.s. obhospodarujú lesný majetok mesta na výmere 18 400 ha, ktorý sa nachádza  západne od Košíc. Spoločnosť ročne vyťaží okolo 84 000 m3 drevnej hmoty. Viac ako tretina mestských lesov je začlenená do chráneného územia európskeho významu v rámci sústavy NATURA 2000. Po schválení chráneného vtáčieho územia Volovské vrchy, ochrana pokryje takmer celé územie. Mestské lesy Košice a.s. sa prvý krát pripojili k myšlienkam prírode blízkeho lesného hospodárstva v roku 2000. Realizácia týchto zásad pri obnove porastov má kladný dopad nielen na lesné spoločenstvá, ale zároveň je dobrou reklamou resp. obhajobou odbornej práce lesného personálu.
Zladiť hospodárenie v lesoch so záujmami ochrany prírody  a rôznych občianskych združení si vyžaduje hodne trpezlivosti. Aj z týchto dôvodov, po obdržaní certifikátu FSC, sa spoločnosť snaží dodržiavať jeho princípy.
Mestské lesy v spolupráci s organizáciou Pro Silva Slovakia pripravili Lesnícky deň  Pro Silva na území LS Črmel dňa 18.9.2007. Na lesníckom dni sa zúčastnilo asi 50 zástupcov neštátneho sektora a 40 účastníkov z Lesov SR, š.p. Banská Bystrica. Ukážky boli situované do bukovo-dubových lesov 3. lesného vegetačného stupňa a boli zamerané na postupnú premenu podrastového hospodárstva na výberkové a účelové hospodárske spôsoby, podporu prirodzenej obnovy s dôrazom na jedľu, dub, predržanie kvalitných dubových jedincov v rubných porastoch s bukom ich ponechaním na ďalšie prirastanie po odclonení korún. Podrobný exkurzný sprievodca lesníckym dňom je k dispozícii kliknutím