Rekonštrukcie smrekových porastov (poznatky a praktické skúsenosti)

V rámci odborného vzdelávania obhospodarovateľov a vlastníkov lesov vychádza nová publikácia Rekonštrukcie smrekových porastov (poznatky a praktické skúsenosti) autorov Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. a Ing. Pavol Dendys, zameraná na uplatňovanie pestovných koncepcií prírode blízkeho hospodárenia. Publikácia je vydaná s finančnou podporou Slovenskej lesníckej komory.

Odbornú publikáciu otvoríte kliknutím.