Študijná cesta Pro Silva Slovakia do ČR

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica v spolupráci s hnutím Pro Silva Slovakia zorganizovali v dňoch 28.-30.mája 2007 študijnú cestu do Českej republiky s cieľom priblížiť progresívne metódy obhospodarovania lesov u našich českých kolegov. Podrobnú odbornú správu z exkurzie nájdete v časti Odborné príspevky/prezentácie.

Lesy SR, š.p. Banská Bystrica v spolupráci s Pro Silva Slovakia zorganizovali študijnú cestu slovenských lesníkov do Českej republiky s cieľom priblížiť progresívne metódy obhospodarovania lesov na príklade lesohospodárskej činnosti českých kolegov. Podrobnú odbornú správu z exkurzie nájdete v časti prezentácie.