Ako tvoriť ihličnatý prírodný les ( R.Bruchánik, GR LSR B.Bystrica)