Publikované príspevky

Les&letokruhy 9/2021: Prírode blízke hospodárenie v lesoch XIV. Les&Letokruhy 7-8/2021: PBHL XIII. Predsadby v procese prebudovy smrekových lesných porastov LeS&Letokruhy 5/2021: PBHL-nevykonanie ťažbovo obnovných postupov spôsobuje stratu štruktúry, stability a odolnosti lesov na zmenu klímy I. Les&Letokruhy 4/2021: PBHL mesta Stará Turá a potenciál jeho rozširovania II. Lesnická práce 3/2021: Věk coby základné kritérium HÚL předurčuje jeho destabilizaci Les&Letokruhy 3/2021: PBHL mesta Stará Turá a potenciál jeho rozširovania I. Les&Letokruhy 3/2021: Milan Saniga sedemdesiatročný Les&Letokruhy 2/2021: Demonštračný objekt Kráľovčík II. DISTURBANČNÝ REŽIM A TEMPORÁRNE ZMENY ZASTÚPENIA DREVÍN V DOBROČSKOM A BADÍNSKOM PRALESE Les&Letokruhy 1/2021: Demonštračný objekt Kráľovčík I. Lesnická práce 12/2020: 100 let Dauerwaldu Les&Letokruhy 11/2020: Prírode blízke hospodárenie v dubových lesoch-skúsenosti starého lesníka Lesnická práce 11/2020:Trpělivost vstříc hrozbám Les&Letokruhy 10/2020:Prírode blízke hospodárenie v bučinách Bielych Karpát Les&Letokruhy 9/2020:PBH v lesoch:Quo vadis slovenské lesníctvo? Lesník 7-8/2020:PBHL-základný predpoklad trvalo udržateľného hospodárenia Les&Letokruhy 7-8/2020: Lesnícke postupy, ktoré sa v bučinách osvedčili Les&Letokruhy 7-8/2020: Prírode blízke hospodárenie v lesoch II. Les&Letokruhy 4/2020:Prírode blízke obhospodarovanie lesa v praxi Les&Letokruhy 6/2020: Prírode blízke hospodárenie v lesoch I.