Publikované príspevky

Lesnická práce 7/2019: Dauerwaldem proti kurovci Les&Letokruhy 7-8/2019:Pracovať s prírodou, nie proti nej Les&Letokruhy 7-8/2019:Predstavujeme katedru pestovania lesa Les&Letokruhy 6/2019: Cieľ: druhovo a vekovo rozmanitý les Les&Letokruhy 4/2019: Novú perspektívu pre lesy Slovenska vytvárajú trvalo rôznoveké porasty (dokončenie). Les&Letokruhy 5/2019: Ako na prírode blízke obhospodarovanie lesa? II. Obhospodarovanie trvalo viac etážových porastov Les&Letokruhy 4/2019: Novú perspektívu pre lesy Slovenska vytvárajú trvalo rôznoveké porasty. 1.časť Les&Letokruhy 4/2019: Ako na prírode blízke obhospodarovanie lesa? I. Zakladanie trvalo viac etážových porastov Les&Letokruhy 3/2019: Prírode blízke obhospodarovanie lesa: Pojem doposiaľ v našej legislatíve nezadefinovaný Inovatívne metódy ťažbovej úpravy prírode blízkych lesov Lesnická práce 1/2019: Kurovec je v tom nevinně Lesnická práce 1/2019:Czernin-Kinsky sází na mechanickou stabilitu a oteplování se nebojí Lesnická práce 1/2019:Dauerwaldem vstříc změnám klimatu Lesnická práce 12/2018:Demonstrační objekty nepasečného hospodaření v ČR Zborník z konferencie Sliačske poobhliadnutie 1956 - 2018 Lesník 11/2018: Rezolúcia a požiadavky z konferencie Sliačske poobhliadnutie 1956-2018 LesLetokruhy 11/2018:Návrat do budúcnosti LES Letokruhy 7-8/2018: Na návšteve v Českej republike Les Letokruhy 7-8/2018:Predpoklady a potreba uplatňovania pestovnej koncepcie trvalo viac etážových porastov v listnatých lesoch Slovenska Lesník 6/2018:Pro Silva? Na to musíte mať správne lesnícke srdiečko