Publikované príspevky

Les&Letokruhy 7-8/2022:Lesnícky deň na Podjavorinsko-Myjavsku Les&Letokruhy 7-8/2022: Cieľové stromy-základ prebudovy na PBHL Lesnická práce 6/2022:Křtinský Dauerwald s uplatnením freestyle v praxi Les&Letokruhy 4/2022: Lesné ekosystémy a retenčná funkcia ich pôd Les&Letokruhy 1/2022: Bezzásahový režim v lese, alebo príroda si vie sama najlepšie hospodáriť Les&Letokruhy 12/2021: Technologická príprava pracovísk, základ PBHL Les&Letokruhy 12/2021:Prírode blízke hospodárenie v lesoch XVII. Mestské lesy Spišská Belá Les&Letokruhy 11/2021: PBHL a prebudova lesa na PBHL z pohľadu HÚL a vyhotovenia PSL Les&Letokruhy 11/2021: PBHL-cesta k zachovaniu trvalých a odolných lesov na Slovensku Les&Letokruhy 10/2021: Prírode blízke hospodárenie v lesoch XV. Les&letokruhy 9/2021: Prírode blízke hospodárenie v lesoch XIV. Les&Letokruhy 7-8/2021: PBHL XIII. Predsadby v procese prebudovy smrekových lesných porastov LeS&Letokruhy 5/2021: PBHL-nevykonanie ťažbovo obnovných postupov spôsobuje stratu štruktúry, stability a odolnosti lesov na zmenu klímy I. Les&Letokruhy 4/2021: PBHL mesta Stará Turá a potenciál jeho rozširovania II. Lesnická práce 3/2021: Věk coby základné kritérium HÚL předurčuje jeho destabilizaci Les&Letokruhy 3/2021: PBHL mesta Stará Turá a potenciál jeho rozširovania I. Les&Letokruhy 3/2021: Milan Saniga sedemdesiatročný Les&Letokruhy 2/2021: Demonštračný objekt Kráľovčík II. DISTURBANČNÝ REŽIM A TEMPORÁRNE ZMENY ZASTÚPENIA DREVÍN V DOBROČSKOM A BADÍNSKOM PRALESE Les&Letokruhy 1/2021: Demonštračný objekt Kráľovčík I.