Publikované príspevky

Les&Letokruhy 10/2019:30rokov pôsobenia Pro Silva v Európe-vývoj a nové výzvy Les&Letokruhy 10/2019:Budoucnost lesnictví nemuže být postavena na mýtech Les&Letokruhy 10/2019:Otvorená a korektná diskusia o lese a dreve Lesnická práce 10/2019:Strategie obnovy lesa na velkých holinách po kurovcové kalamitě Lesník 7-8/2019:V dubinách sa netreba ponáhľať... Les&Letokruhy 10/2019: Nápaditý lesnícky deň Les&Letokruhy 10/2019:Deklarácia Pro Silva Les&Letokruhy 9/2019:Najlepšia odpoveď ochranárom a verejnosti Les&Letokruhy 9/2019: Lesníctvo na rázcestí Lesnická práce 7/2019: Dauerwaldem proti kurovci Les&Letokruhy 7-8/2019:Pracovať s prírodou, nie proti nej Les&Letokruhy 7-8/2019:Predstavujeme katedru pestovania lesa Les&Letokruhy 6/2019: Cieľ: druhovo a vekovo rozmanitý les Les&Letokruhy 4/2019: Novú perspektívu pre lesy Slovenska vytvárajú trvalo rôznoveké porasty (dokončenie). Les&Letokruhy 5/2019: Ako na prírode blízke obhospodarovanie lesa? II. Obhospodarovanie trvalo viac etážových porastov Les&Letokruhy 4/2019: Novú perspektívu pre lesy Slovenska vytvárajú trvalo rôznoveké porasty. 1.časť Les&Letokruhy 4/2019: Ako na prírode blízke obhospodarovanie lesa? I. Zakladanie trvalo viac etážových porastov Les&Letokruhy 3/2019: Prírode blízke obhospodarovanie lesa: Pojem doposiaľ v našej legislatíve nezadefinovaný Inovatívne metódy ťažbovej úpravy prírode blízkych lesov Lesnická práce 1/2019: Kurovec je v tom nevinně