Publikované príspevky

LES Letokruhy 7-89/2018: Na návšteve v Českej republike Les Letokruhy 7-8/2018:Predpoklady a potreba uplatňovania pestovnej koncepcie trvalo viac etážových porastov v listnatých lesoch Slovenska Lesník 6/2018:Pro Silva? Na to musíte mať správne lesnícke srdiečko Les Letokruhy 6/2018: Alternatíva HÚL pre prírode blízke lesy:koncept lesa hrúbkových tried Lesník 5/2018:Miroslav Kováč prvým laureátom ceny prof. Korpeľa Les Letokruhy 5/2018: Mapa prírode blízkeho lesa musí odrážať pestrosť jeho štruktúry Les Letokruhy 4/2018:Ako odvodiť a priestorovo umiestniť ťažbu vo výberkovom lese? Les Letokruhy 3/2018: Prírode blízky les môže byť ekologicky stabilný aj ekonomicky výkonný Les Letokruhy 2/2018:Zmerať prírode blízky les nie je jednoduché LeS Letokruhy 1/2018: Dokáže sa hospodárska úprava vyrovnať s prírode blízkymi lesmi? Lesník 10/2017: Inšpiratívnosť lesov na Smolníckej osade Lesník 10/2017:Pamätník lesníkovi Ladislavovi Alcnauerovi Lesnická práce 9/2017: Demonstrační objekt Klokočná 7.časť Lesnická práce 8/2017: Demonstrační objekt Klokočná 6.časť lesnická práce 7/2017: Demonstrační objekt Klokočná 5.časť Lesnická práce 5/2017: Demonstrační objekt Klokočná 4.časť Lesnická práce 5/2017: Demonstrační objekt Klokočná 3.časť Lesnická práce 4/2017: Demonstrační objekt Klokočná 2.časť Lesnická práce 3/2017: Demonstrační objekt Klokočná 1.časť Lesnická práce 8/2017: Péče o les očima bavorského šlechtice