Prezentácie

Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc., TU Zvolen: Konverzia lesných porastov na viacvrstvové štruktúrované lesy - návrh modelov pre mozaikový bukový les /

(prezentácia z odborného seminára "Prírode blízke hospodárenie v lese", Zvolen, 6.5.2022)

Ing. Milan Košulič, Pro Silva Bohemica: Stratégia obnovy lesa na kalamitných holinách /          
(prezentácia z odborného seminára "Prírode blízke hospodárenie v lese", Zvolen, 6.5.2022)


Ing. Pavol  Dendys, LESY SR, š.p.: Prebudova lesného porastu prostredníctvom následnej generácie /
   
(prezentácia z odborného seminára "Prírode blízke hospodárenie v lese", Zvolen, 6.5.2022)                       

Ing. Pavol Konečný: OBECNÉ LESY, s.r.o., Stará Myjava: Prírode blízke hospodárenie v podmienkach súkromných a neštátných obhospodarovateľov lesa - prečo?/ 
(prezentácia z odborného seminára "Prírode blízke hospodárenie v lese", Zvolen, 6.5.2022)

Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. Uvoľňovacie prebierky. Komentovaná prednáška

Prof. Ing. Milan Saniga, DrSc. Konverzia porastov na viacvrstvové štrukturované lesy. Komentovaná prednáška

Ing. D. Mikuš, Ing. T. Jančok, LESY SR, š.p. OZ Prievidza, Ing. J.Galko, NLC Zvolen: Pestovanie a ochrana lesa v dubových porastoch na lesnej správe Duchonka (PDF, 4,9 MB) 

Ing. Pavol Dendys, LESY SR, š. p. OZ Námestovo, LS Paráč:  Exkurzný sprievodca prírode blízkym hospodárením v smrečinách (DOC, 27,8 MB) 

Prof. Ing. M.Saniga, DrSc., TU Zvolen: 25 rokov hnutia Pro Silva na Slovensku, realita a perspektíva (PDF, 18,2 MB)
(prezentácia z odborného seminára "25. výročie hnutia Pro Silva", Zvolen, 21.5.2014)

Ing. R. Bruchánik, PhD., LESY SR, š.p.: 25 rokov Pro Silva - doterajší vývoj a smerovanie v podmienkach štátneho podniku LESY SR (PDF, 3,6 MB)    (prezentácia z odborného seminára "25. výročie hnutia Pro Silva", Zvolen, 21.5.2014 

Ing. M. Machanský, NLC Zvolen: Metodický postup na selekciu a zariaďovanie trvalo viac etážových porastov prezentácia z odborného seminára "25. výročie hnutia Pro Silva", Zvolen, 21.5.2014) (PDF, 2,1 MB)

Prezentácia z odborného seminára "25. výročie hnutia Pro Silva", Zvolen, 21.5.2014 (PDF, 1,9 MB) 

Ing. P.Dendys, LESY SR, š.p.: Praktické skúsenosti z obhospodarovania smrečín prírode blízkym spôsobom (PDF, 6 MB)     

M. Kováč, LESY SR, š.p.: Zvyšovanie efektívnosti hospodárenia v listnatých porastoch uplatňovaním prírode blízkych postupov (PDF, 2,8 MB) 

Ing. Tibor Róth, ML Košice, a.s.: Skúsenosti s prírode blízkym obhospodarovaním lesa v Mestských lesoch Košice a.s. (1,9 MB) 

Ing. Eduard Apfel, ML B. Bystrica, s.r.o.: Prírode blízke hospodárenie v neštátnych lesoch a Mestských lesoch Banská Bystrica s.r.o. (PDF, 18 MB) 

 Pro Silva v Chorvátsku - správa zo študijnej cesty od Ing. Pavla Dendysa (PDF, 919 kB)

Kolektív OZ Levice: Exkurzný sprievodca k lesníckemu dňu Pro Silva na LS Pukanec, júl 2012 (PDF, 4 MB) 

Ing. Rudolf Bruchánik, PhD.: Skúsenosti s rekonštrukciami smrečín v objektoch Pro Silva (PDF, 6,8 MB) 
(prezentácia z odborného seminára Rekonštrukcie nepôvodných smrekových lesov: poznatky, skúsenosti, odporúčania, Čadca-Oščadnica, 13.-14.6.2012)

Ing. Rudolf Bruchánik, PhD. a kolektív LS Klenovec: Exkurzný sprievodca k lesníckemu dňu na LS Klenovec, máj 2012 (PDF, 1,3 MB)

Prof. Ing. M.Saniga, DrSc., TU Zvolen: Konverzia porastov na viacvrstvové štruktúrované lesy-ako ďalej? Od priania ku skutočnosti (PDF, 6,7 MB)
 (prezentácia z odborného seminára "Ako ďalej v prírode blízkom obhospodarovaní lesa", Zvolen, 6.4.2011)

Ing. R. Bruchánik, PhD., LESY SR, š.p.: Náčrt stratégie prírode blízkeho obhospodarovania lesov pre LSR, š.p. Banská Bystrica (PDF, 6,7 MB)
 (prezentácia z odborného seminára "Ako ďalej v prírode blízkom obhospodarovaní lesa", Zvolen, 6.4.2011)

Ing. J. Bavlšík, NLC Zvolen: Hospodárska úprava lesa a prírode blízke obhospodarovanie lesa (PDF, 2,7 MB)  (prezentácia z odborného seminára "Ako ďalej v prírode blízkom obhospodarovaní lesa", Zvolen, 6.4.2011)

Ing. D.Mikuš, LESY SR, š.p.: Prírode blízke pestovanie lesa a zvyšovanie efektívnosti hospodárenia v listnatých porastoch (PDF, 8,4 MB)  (prezentácia z odborného seminára "Ako ďalej v prírode blízkom obhospodarovaní lesa", Zvolen, 6.4.2011)

Ing. P.Dendys, LESY SR, š.p.: Prebudova rovnovekých smrekových porastov - cesta k prírode blízkemu a ekologicky stabilnému lesu (PDF, 3,3 MB)  (prezentácia z odborného seminára "Ako ďalej v prírode blízkom obhospodarovaní lesa", Zvolen, 6.4.2011)

Ing. Julián Tomaščík, ML Košice, a.s.: Skúsenosti s prírode blízkym obhospodarovaním lesa v Mestských lesoch Košice a.s. (PDF, 2,6 MB)  (prezentácia z odborného seminára "Ako ďalej v prírode blízkom obhospodarovaní lesa", Zvolen, 6.4.2011)

Študijná cesta Pro Silva v Českej republike, máj 2007 (DOC, 1,7 MB)  

Prevody výmladkových lesov s využitím prirodzenej obnovy na LS Čifáre, OZ Levice, október 2003 (DOC, 1,1 MB)

Prírode blízke pestovanie lesa v podmienkach štátneho podniku Lesy SR, september 2005 (PDF, 13 MB)   

Obhospodarovanie lesov s mimoprodukčnými funkciami v Lesoparku „Počúvadlo“ na OZ Levice, r. 2004 (DOC, 18 MB) 

Študijná cesta Pro Silva Slovakia v Rakúsku v r.2004 (DOC, 1,6 MB)

Prírode blízke obhospodarovanie lesa v objekte Pro Silva Smolnícka Osada na OZ Košice (PDF, 11,5 MB)