Prezentácie

Prof. Ing. Milan Saniga,DrSc.Konverzia porastov na viacvrstvové štrukturované lesy.Komentovaná prednáška

Ing. D. Mikuš, Ing. T. Jančok, LESY SR, š.p. OZ Prievidza, Ing. J.Galko, NLC Zvolen: Pestovanie a ochrana lesa v dubových porastoch na lesnej správe Duchonka (PDF, 4,9 MB) 

Ing. Pavol Dendys, LESY SR, š. p. OZ Námestovo, LS Paráč:  Exkurzný sprievodca prírode blízkym hospodárením v smrečinách (DOC, 27,8 MB) 

Prof. Ing. M.Saniga, DrSc., TU Zvolen: 25 rokov hnutia Pro Silva na Slovensku, realita a perspektíva (PDF, 18,2 MB)
(prezentácia z odborného seminára "25. výročie hnutia Pro Silva", Zvolen, 21.5.2014)

Ing. R. Bruchánik, PhD., LESY SR, š.p.: 25 rokov Pro Silva - doterajší vývoj a smerovanie v podmienkach štátneho podniku LESY SR (PDF, 3,6 MB)    (prezentácia z odborného seminára "25. výročie hnutia Pro Silva", Zvolen, 21.5.2014 

Ing. M. Machanský, NLC Zvolen: Metodický postup na selekciu a zariaďovanie trvalo viac etážových porastov prezentácia z odborného seminára "25. výročie hnutia Pro Silva", Zvolen, 21.5.2014) (PDF, 2,1 MB)

Prezentácia z odborného seminára "25. výročie hnutia Pro Silva", Zvolen, 21.5.2014 (PDF, 1,9 MB) 

Ing. P.Dendys, LESY SR, š.p.: Praktické skúsenosti z obhospodarovania smrečín prírode blízkym spôsobom (PDF, 6 MB)     

M. Kováč, LESY SR, š.p.: Zvyšovanie efektívnosti hospodárenia v listnatých porastoch uplatňovaním prírode blízkych postupov (PDF, 2,8 MB) 

Ing. Tibor Róth, ML Košice, a.s.: Skúsenosti s prírode blízkym obhospodarovaním lesa v Mestských lesoch Košice a.s. (1,9 MB) 

Ing. Eduard Apfel, ML B. Bystrica, s.r.o.: Prírode blízke hospodárenie v neštátnych lesoch a Mestských lesoch Banská Bystrica s.r.o. (PDF, 18 MB) 

 Pro Silva v Chorvátsku - správa zo študijnej cesty od Ing. Pavla Dendysa (PDF, 919 kB)

Kolektív OZ Levice: Exkurzný sprievodca k lesníckemu dňu Pro Silva na LS Pukanec, júl 2012 (PDF, 4 MB) 

Ing. Rudolf Bruchánik, PhD.: Skúsenosti s rekonštrukciami smrečín v objektoch Pro Silva (PDF, 6,8 MB) 
(prezentácia z odborného seminára Rekonštrukcie nepôvodných smrekových lesov: poznatky, skúsenosti, odporúčania, Čadca-Oščadnica, 13.-14.6.2012)

Ing. Rudolf Bruchánik, PhD. a kolektív LS Klenovec: Exkurzný sprievodca k lesníckemu dňu na LS Klenovec, máj 2012 (PDF, 1,3 MB)

Prof. Ing. M.Saniga, DrSc., TU Zvolen: Konverzia porastov na viacvrstvové štruktúrované lesy-ako ďalej? Od priania ku skutočnosti (PDF, 6,7 MB)
 (prezentácia z odborného seminára "Ako ďalej v prírode blízkom obhospodarovaní lesa", Zvolen, 6.4.2011)

Ing. R. Bruchánik, PhD., LESY SR, š.p.: Náčrt stratégie prírode blízkeho obhospodarovania lesov pre LSR, š.p. Banská Bystrica (PDF, 6,7 MB)
 (prezentácia z odborného seminára "Ako ďalej v prírode blízkom obhospodarovaní lesa", Zvolen, 6.4.2011)

Ing. J. Bavlšík, NLC Zvolen: Hospodárska úprava lesa a prírode blízke obhospodarovanie lesa (PDF, 2,7 MB)  (prezentácia z odborného seminára "Ako ďalej v prírode blízkom obhospodarovaní lesa", Zvolen, 6.4.2011)

Ing. D.Mikuš, LESY SR, š.p.: Prírode blízke pestovanie lesa a zvyšovanie efektívnosti hospodárenia v listnatých porastoch (PDF, 8,4 MB)  (prezentácia z odborného seminára "Ako ďalej v prírode blízkom obhospodarovaní lesa", Zvolen, 6.4.2011)

Ing. P.Dendys, LESY SR, š.p.: Prebudova rovnovekých smrekových porastov - cesta k prírode blízkemu a ekologicky stabilnému lesu (PDF, 3,3 MB)  (prezentácia z odborného seminára "Ako ďalej v prírode blízkom obhospodarovaní lesa", Zvolen, 6.4.2011)

Ing. Julián Tomaščík, ML Košice, a.s.: Skúsenosti s prírode blízkym obhospodarovaním lesa v Mestských lesoch Košice a.s. (PDF, 2,6 MB)  (prezentácia z odborného seminára "Ako ďalej v prírode blízkom obhospodarovaní lesa", Zvolen, 6.4.2011)

Študijná cesta Pro Silva v Českej republike, máj 2007 (DOC, 1,7 MB)  

Prevody výmladkových lesov s využitím prirodzenej obnovy na LS Čifáre, OZ Levice, október 2003 (DOC, 1,1 MB)

Prírode blízke pestovanie lesa v podmienkach štátneho podniku Lesy SR, september 2005 (PDF, 13 MB)   

Obhospodarovanie lesov s mimoprodukčnými funkciami v Lesoparku „Počúvadlo“ na OZ Levice, r. 2004 (DOC, 18 MB) 

Študijná cesta Pro Silva Slovakia v Rakúsku v r.2004 (DOC, 1,6 MB)

Prírode blízke obhospodarovanie lesa v objekte Pro Silva Smolnícka Osada na OZ Košice (PDF, 11,5 MB)