Úsek výrobno-technického riaditeľa

  • Ing. Peter Chrust

  • Výrobno-technický riaditeľ 
  • Telefón: +421 48 4344 253
  • Email: peter.chrust@lesy.sk

 

Výrobno-technický riaditeľ:
  • koordinuje a metodicky usmerňuje lesnú prevádzku a organizáciu riadenia lesníckych činností podniku
  • v súlade s rozvojom podniku organizuje spracovávanie stratégie a koncepcie rozvoja podniku, riadi, zabezpečuje a koordinuje technický rozvoj a investičnú činnosť
  • spolupracuje s orgánmi mestskej samosprávy, s orgánmi štátnej správy, Národným lesníckym centrom, vyhotovovateľmi Plánov starostlivosti o les a inými inštitúciami

 

Priamo riadi nasledovné organizačné jednotky:

 

Názov oddelenia/funkcia Pracovník Kontakt

Odbor usmerňovania lesníckych činností    

 Ing. Alena ÁBELOVÁ   

alena.abelova@lesy.sk
+421 48 4344 215

Odbor životného prostredia

 Ing. Ľuboslav MIKA

luboslav.mika@lesy.sk
+421 48 4344 144

Odbor HÚL a certifikácie

 Ing. Peter ZIMA

peter.zima@lesy.sk
+421 48 4344 254