Lesníci a Slniečko

Pozvánka              Fotogaléria

Vyše tucet detí s downovým syndrómom sa začiatkom júla zúčastnilo aktivity „Lesníci a Slniečko“, ktorá sa realizovala v rámci projektu „Lesnici pre zvýšenie environmentálneho povedomia verejnosti“. V rámci jednodňovej exkurzie navštívili Návštevnícke centrum a lesnícku lesnú školu v Katalinpuszte neďaleko slovensko-maďarských hraníc.

Po spoločnom odchode z Levíc „Slniečka“ čakala vyše hodinová cesta do Katalinpuszty. Po príchode všetkých srdečne privítala riaditeľka návštevníckeho centra a lesnej školy Rita Kemenes a projektový manažér projektu za maďarskú stranu z Ipoly Erdő Zrt. Zoltán Pintér.

Exkurzie sa okrem detí a ich učiteliek zúčastnili aj lesní pedagógovia z Lesy SR, š. p. OZ Levice menovite Ing. Peter Gróf a Ing. Mária Vlčáková (ujo Peťo a teta Maja) a projektová asistentka Ing. Nikoleta Nozdrovická.

Prvá aktivita, ktorej sa deti zúčastnili bola „pet show“ tzv. hladkáreň zvieratiek. Ujo lesník prinieslo so sebou zvieratá, ktoré si deti mohli pohladkať a poskytol zopár zaujímavých faktov a informácií o nich. Okrem iného mohli deti vidieť  ježka, fretku, jastraba a myšiarku ušatú. Najväčší úspech však zožala sova, ktorú deti mohli držať na ruke. Nasledovala jazda na lesnej železničke „Mravca Daniho“ a spoločný obed. Po obede sa deti v sprievode učiteliek a lesných pedagógov vydali na prechádzku po lesníckom náučnom chodníku. Tu mohli pozorovať okolitú prírodu a spoznávať krajinu. Život v lese pomohol priblížiť pán lesník z Ipeľských lesov (Ipoly Erdő Zrt.).

Vďaka tomuto podujatiu sa les a lesníctvo dostali k bezprostrednej blízkosti detí. Exkurzia so „Slniečkami“ realizovaná v rámci Programu spolupráce INTERREG Slovenská republika –Maďarsko bola veľmi zábavná a poučná pre všetkých účastníkov. Vďaka bohatému programu mohli deti zabudnúť na každodenné starosti a spoznávať les a zvieratá priamo v prírode z čoho mali veľkú radosť. Na záver stretnutia môžem skonštatovať, že napriek štátnym hraniciam nás všetkých spojila láska k prírode.