Obchodno - verejná súťaž na OZ Liptovský Hrádok

na dodávku prác v pestovateľskej činnosti na rok 2010 v porastoch vyhlasovateľa