OZ Čierny Balog - Výzva na predkladanie ponúk

Projekt ozdravných opatrení na r. 2010-2012

LESY SR, šp. Banská Bystrica, OZ Čierny Balog - Hlavná 245/72, 97652 Čierny Balog

uverejňuje výzvu

na predkladanie ponúk na

"PROJEKT OZDRAVNÝCH OPATRENÍ NA OZ ČIERNY BALOG NA ROKY 2010 - 2012"

Výzvu stiahnite kliknutím tu.