OZ Rimavská Sobota vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

LC Čierna obora– rekonštrukcia

" rekonštrukcia lesnej cesty Čierna obora".

Súťažné podmienky nájdeteTU !

Termí odovzdania prihlášok je 19.7.2010 do 9 .oo hodiny.

Obhliadku predmetu súťaže je možné dojednať v pracovných dňoch
V čase do 15,00 hodine na tel. čísle 047/5634940 , klapka 921

( Ing. Bačo 0918 335  )