OZ Rožňava - užšia súťaž

Užšia súťaž - Opravy po prívalových dažďoch v rámci OZ Rožňava – projekčné práce“

OZ Rožňava vypisuje "užšiu" súťaž - 

„Opravy po prívalových dažďoch v rámci OZ Rožňava – projekčné práce“

Predmetom súťaže je cenová ponukana projekčné práce na opravy poddimenzovaných priepustov ako aj odklonenie DVT od štátnej cesty.

Bližšie informácie a podmienky súťaže sú v priloženom súbore

k nahliadnutiu                        na stiahnutie