OZ Slovenská Ľupča vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

Dodávka služieb v ťažbovej činnosti na rok 2010 na lesných správach vyhlasovateľa

Predmet súťaže : Dodávka služieb v ťažbovej činnosti na rok 2010 na lesných správach vyhlasovateľa.

Podmienky VOS si môžete stiahnuť tu.

Tlačivo na referencie si môžete stiahnuť tu.

Ponuky na objednávané služby si môžete stiahnuť kliknutím na príslušnú lesnú správu :

LS Predajná

LS Slovenská Ľupča

LS Staré Hory

LS Brusno

Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach š.p. Lesy SR si môžete stiahnuť tu.

Dohodu o vyhotovovaní faktúr – samofakturáciu si môžete stiahnuť tu.