OZ Slovenská Ľupča vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž

na dodávku prác pestovnej činnosti na rok 2010.

Predmet súťaže :

Dodávka služieb v pestovnej činnosti na rok 2010 na lesných správach vyhlasovateľa.

Podmienky VOS si môžete stiahnuť tu 
Ponuky na objednávané služby si môžete stiahnuť kliknutím na príslušnú lesnú správu :
LS Predajná
LS Brusno
Tlačivo na referencie si môžete stiahnuť tu 
Všeobecne záväzné podmienky pre vykonávanie lesníckych činností v podmienkach š.p. Lesy SR si môžete stiahnuť tu 
Dohodu o vyhotovovaní faktúr – samofakturáciu si môžete stiahnuť tu