OZ Žilina - verejná obchodná súťaž

Dodávka prác v ťažbovej činnosti na rok 2010

Lesy SR, š . p ., OZ Žilina, vyhlasujú verejnú obchodnú súťaž na dodávku prác v ťažbovej činnosti  na rok 2010

na LS Martin a LS Turčianske Teplice.

Sídlo organizácie: Nám. M.R. Štefánika 1, 011 45 Žilina
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Ďurík
Tel.: 0918 334 901,
E-mail: jaroslav.durik@lesy.sk

Na stiahnutie:

Súťažné podmienky

Referencie