Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok

Projekt obnovy lesa na odštepnom závode Liptovský Hrádok na roky 2014 - 2015

Projekt obnovy lesa na odštepnom závode Liptovský Hrádok na roky 2014 - 2015

Na LS Čierny Váh

Na LS Liptovská Teplička

Na LS Malužiná

 

Otváranie časti ponúk - ostatné

Na LS Čierny Váh

Na LS Liptovská Teplička

Na LS Malužiná

 

Otváranie časti ponúk - kritériá

Na LS Čierny Váh

Na LS Liptovská Teplička

Na LS Malužiná

 

Oznámenie výsledku vyhodnotenia ponúk

Na LS Čierny Váh

Na LS Liptovská Teplička

Na LS Malužiná

 

Zmluvy

Na LS Čierny Váh

Na LS Liptovská Teplička

Na LS Malužiná