Opravy a údržba osobných áut

LESY Slovenskej republiky, š. p. generálne riaditeľstvo