OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Brod

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles