OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Čermošná

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles