OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Drakšiar

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles