OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Hladomer

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles