OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Kraje

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles