OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Šajdíkové Humence

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles