OZ SEMENOLES - pestovateľská činnosť v škôlkárskom stredisku Sobranecké kúpele

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Semenoles