Pestovateľská činnosť na OZ Žilina, LS Rajecké Teplice na r. 2014-2017

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina