Rekonštrukcia a prestavba vybraných lesných objektov

Súťažné podmienky nájdete v prílohe.

Súťažné podmienky nájdete v prílohe.