Mulčovanie, frézovanie a chem.ošetrovanie na OZ Žarnovica

Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Žarnovica